Image

Čo je to fotovoltika?
Sú to energetické systémy vytvorené tak, aby fungovali na základe elektriny vyrobenej fotovoltickými panelmi zo slnečnej energie.
Je solárna energia dobrá?
Solárna energia je 100% čistý, obnoviteľný zdroj energie. Znižuje náklady spotrebovanej elektriny a taktiež znižuje závislosť na rope, uhlí a zemnom plyne pri výrobe elektriny. Tieto fosílne palivá produkujú škodlivé emisie, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a sú zodpovedné za globálne otepľovanie.
Prečo sa rozhodnúť pre fotovoltiku?
Ekologická = Solárna energia, ktorá je jedným z obnoviteľných zdrojov energie, nevyžaruje do životného prostredia škodlivé žiarenie, dym, síru, plyn a oxid uhoľnatý. V tomto smere sa označuje ako ekologická a čistá energia, ktorá navyše šetrí Vaše financie s ohľadom na úsporu vyrobenej a následne spotrebovanej elektriny.
Je fotovoltika zisková?
Fotovoltika je jedným z najdôležitejších detailov na zníženie vysokých nákladov na energiu. Zároveň je možné získať príjem predajom vyrobenej energie nad rámec vlastnej spotreby.
Ako dlho budem čakať na inštaláciu fotovoltiky od Vás?
Na základe Vášho prejaveného záujmu o naše služby si v prvom rade dohodneme termín osobnej obhliadky miesta, kde bude fotovoltaická elektráreň zriadená. Po tejto obhliadke obdržíte od nás do 10 dní cenovú ponuku s kompletným návrhom riešenia fotovoltaiky pre Vašu nehnuteľnosť. Po odsúhlasení cenovej ponuky a podpise zmluvy k Vám prídeme inštalovať fotovoltiku do 60 dní.